WD-40 večnamenski izdelek uporaben v vsakem gospodinjstvu, delavnici, garaži, industriji in kmetijstvu.
Ena izmed njegovih pomembnih značilnosti je, da zaradi svoje površinske napetosti spodriva vodo.

Spodriva vodo

WD-40 je dobil ime po eni izmed svojih značilnosti. Ta je, da spodriva vodo (WD = water displacement). Površinska napetost WD-40 je zelo nizka. Zaradi tega spodriva vodo in kapljice vode zelo uspešno. Lahko jih popolnoma spodrine. Tako z orodja, strojev in drugih površin na katerih smo ga uporabili, odstrani vlago, ki bi sicer povzročila korozijo in rjavenje.

Površinska napetost

Površínska napetost je pojav, da ko se gladina kapljevine obnaša kot prožna plošča. Posledica tega je, da se kapljevine zberejo v kapljice, torej je posledica privlačnih sil med molekulami kapljevine. V notranjosti kapljevine je vsaka molekula obdana z vseh strani z drugimi molekulami, zato jo sile vlečejo enako v vse smeri.
Površinsko napetost izkoriščajo tudi nekatere žuželke za hojo po vodni gladini.
Površinska napetost je ključna pri prodiranju maziva na mesto nanosa, pri odstranjevanju rje, sprostitvi zagozdenih mehanizmov, spodrivanju vode…

Kapilarnost

Kapilarnost je sposobnost prodiranja tekočine skozi ozek prostor brez pomoči težnosti. Primer za to je, ko slamico vstavimo v kozarec z pijačo.
Nizka površinska napetost WD-40 posledično pomeni visoko stopnjo kapilarnosti izdelka. To pomeni, da zelo učinkovito prodira v tesne razpoke, špranje in s tem omogoča podmazovanje, odstranjevanje rje ali čiščenje.
V pripetem video posnetku si lahko ogledate kako površinska napetost in kapilarnost WD-40 delujeta v primerjavi z drugimi izdelki v enakem času na enaki ravni površini.

https://youtu.be/BWEV9paMCHI

Prednost WD-40 pred podobnimi izdelki:
– Nižja površinska napetost
– Hitrejša kapilarnost
– Dosežena večja površina nanosa

WD-40 Orodje za vsako opravilo!

https://wd40.si/multi-use-product-vecnamenski-izdelek/