V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku. Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:

 • neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov
 • vžig vnetljivih tekočin, plinov, hlapov
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem
 • otroške igre z ognjem
 • okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav
 • slabo vzdrževanih dimnikov
 • strele

Kaj lahko sami storimo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru?

 • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.
 • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
 • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
 • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
 • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.
 • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.
 • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.
 • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
 • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
 • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

Kaj storimo v primeru požara!

Najboljši nasvet je, da ostane mirni in ohranite trezno glavo. Postopki, ki sledijo v tem primeru so:

 • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
 • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.

 

Če požara ne moremo pogasiti sami se čimprej umaknemo na varno in TAKOJ OBVESTIMO GASILCE NA ŠTEVILKO 112! Povemo jim:

 1. KDO KLIČE,
 2. KJE GORI,
 3. KAJ GORI,
 4. KAKŠEN JE OBSEG POŽARA,
 5. ALI SO OGROŽENI LJUDJE IN ŽIVALI.

Kako ravnamo v primeru požara?

Ko gasilci pridejo jih usmerimo h kraju požara. Pri tem pa NUJNO upoštevamo še:

 • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
 • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
 • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
 • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

 

Dobro je imeti tudi družinski požarni načrt!

Čeprav za vaše domovanje že obstaja požarni načrt, je dobro, da skupaj z otroki naredite tudi lasten družinski načrt in ga postavite na vidno mesto v domu. Najbolje bo, če ga narišete sami, otrokom pa pustite, da ga pobarvajo in dopišejo imena sob. Tako bo družinski načrt res vaš, obenem pa bo tudi otrokom učenje lažje in bolj zabavno.

Kako ravnamo v primeru požara?

 

WD-40 nasvet: Redno mažite ključavnice in kljuke vaših vrat v stanovanju in s tem zmanjšajte možnosti, da se vrata zataknejo. Sploh takrat, ko je najmanj treba. Tu priporočamo uporabo univerzalne ga WD-40 večnamenskega izdelka.