Elektrika se nam zdi samoumevna in nam lajša vsakdan. Vendar ob tem pogosto pozabimo na nevarnosti, ki so povezane z njo. Neprevidnost lahko povzroči požar ali električni udar. Zato smo preverili, kakšne nevarnosti električnega toka doma obstajajo, katere napake lahko odpravite sami in kdaj je bolje poklicati strokovnjake.

 

Dotrajanost in nestrokovnost sta ključni težavi

Verjetno so vas že od malih nog opozarjali na nevarnost elektrike. Zato predvidevamo, da veste, da elektrika in voda ne gresta skupaj in, da ne smete brkljati po stikalih in podobno.
Če bi morali izpostaviti dve ključni težavi povezani z elektriko doma, bi to bili:

  • dotrajanost naprav, predvsem priključnih vrvic, podaljškov, kablov (na raznih gospodinjskih aparatih).
  • nestrokovno poseganje v obstoječe električne naprave in inštalacije ter nestrokovno dograjene elektroinštalacije (preobremenitev na obstoječi varovalki).

Pozimi pa do težav pride tudi zaradi uporabe dodatnih kaloriferjev in ogrevalnih teles saj znajo preobremeniti podaljške in inštalacije.

 

Bojler največji krivec med aparati

Po prebiranju raznih forumov in po posvetovanju s strokovnjaki največ električnih težav povzroča bojler oziroma električni grelnik vode.
Na električarje se ljudje pogosto obrnejo tudi zaradi različnih okvar: aparatov, vtičnic in stikal, povezav na električni omarici in stikov v posameznih vezalnih dozah.

Težave pa nastanejo lahko tudi pri poceni stikalih, vtičnicah in razsvetljavi. Pa tudi z aparati, ki so kupljeni po zelo nizki ceni in nimajo certifikatov, tako da ni znano, če so sploh primerni za naša omrežja.

Pokličite strokovnjaka

Čeprav so vse naštete težave nevarne, so še posebej nevarne okvare v vezalnih dozah in na glavni električni omarici, zato vanjo NE posegajte sami!
Ob tovrstnih primerih pokličite električarje, ki so specializirani za reševanje teh problemov. Pokličite jih tudi, če opazite, da se naprave oziroma inštalacije grejejo oziroma imajo vonj po zažganem, saj lahko nastane požar. Tudi če vam večkrat izpade varovalka, je bolje, če električar preveri, za kaj gre!
Ravnanje z električno napeljavo je smrtno nevarno, zato izklopite električni tok z varovalko ali glavnim stikalom na električni omarici in počakajte na električarja.
Električarji ugotavljajo, da imajo veliko dela v času praznikov, ko so ljudje doma in poskušajo sami popraviti oziroma urediti nekatere napake, ki jim že dlje časa grenijo življenje.

Sami se električnih popravil lotite le, če ste za to usposobljeni, imate shranjena navodila za obratovanje in vzdrževanje naprav ter jih tudi razumete. Oziroma opravite le manj nevarna dela, kot so zamenjava žarnice, luči in stikal.

Vendar previdno tudi pri teh opravilih. (Pre)pogosto se dogaja, da ljudje dotrajano žarnico zamenjajo z žarnico prevelike moči. To je predvsem nevarno pri dekorativnih svetilkah iz naravnih in gorljivih materialov, saj lahko zaradi segrevanja zagori.  V kolikor ugotovite, da so kontakti vaše električne naprave slabi in se na njih nabira kondenzacija vam pripročamo ,da uporabite WD40 HITRO SUŠEČI ČISTILEC KONTAKTOV.
Zaradi hitrega sušenja je odličen za uporabo pri občutljivi električni opremi, pametna slamica pa bo omogočala natančen nanos v težko dostopne predele.

 

Elektrika: Napake, ki jih počnemo doma

WD-40 hitro sušeči čistilec kontaktov je odličena izbira pri čiščenju in vzdrževanju električne opreme.

Stroka pojasnjuje pogoste primere:

Zbrali smo nekaj pogostih primerov, ko gre doma kaj narobe, in preverili, kako takrat ukrepati:

Pralni stroj strese, če se ga dotaknemo

To se pogosto zgodi po beljenju ali v drugih primerih, ko se naprave prestavljajo in se poškoduje oziroma uniči ozemljitev naprav. Obrnite se na električarja, da uredi ozemljitev, saj grozi nevarnost električnega udara. Obvezno ga seznanite s tem, kaj ste predhodno počeli, saj lahko neresnične informacije ogrozijo tudi delo strokovno usposobljenega električarja.

Skurjeno stikalo

Najprej izklopite varovalko. Potem pokličite strokovno usposobljeno osebo, da stikalo zamenja z novim. Popravilo starih elektro elementov ni priporočljivo, saj z leti dotraja tudi material.
Obenem bo električar ugotovil tudi, zakaj se je to zgodilo – ali je vzrok slab stik ali preobremenitev in tako poskrbel, da se težava ne bi ponavljala.

Iz polnilca se kadi

Takoj ga odklopite iz električne napeljave ali odklopite varovalko vtičnice, v katero je priklopljen polnilec. Poskusite ugotoviti, ali je napaka na inštalaciji ali na polnilcu.

Voda in elektrika

Pri elektriki in vodi morate biti zelo previdni, saj je voda dober prevodnik in lahko povzroči električni udar ali požar. Če se voda izlije blizu električne napeljave, takoj izklopite elektriko na glavni električni omarici.

Nevarna je uporaba dotrajanih gospodinjskih aparatov v bližini pomivalnih korit. Električarji odsvetujejo tudi podaljške v kopalnici in njihovo uporabo v bližini bazenov, ki jih imate poleti na vrtovih.

 

Opravljajte redni pregled inštalacij!

Zakonsko je določeno, da je treba v stanovanjskih stavbah opravljati redni pregled električnih inštalacij najmanj vsakih osem let. Ta obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij in ga lahko opravi električar z ustreznim certifikatom. S tem boste poskrbeli, da boste doma bolj varni in vam bo elektrika še naprej samo lajšala vsakdan.

Izdelke WD40 lahko kupite tudi v spletni trgovini PETROL