Načrtujete obnovo stanovanja ali hiše? Super, ampak obnova doma zna imeti svoje pasti! Da bi vam olajšali začetek, smo za nasvet prosili strokovnjake pri Wolf group d.o.o. Govorili smo o tem, kakšne so možne napake pri prenovi doma, če se na lastno pest lotite nekaterih od najpogostejših posegov:

V večstanovanjski stavbi bi želeli povečati odprtino za vrata.

V skladu z zakonodajo posegi v nosilno konstrukcijo niso dovoljeni brez gradbenega dovoljenja.

Zato se, sploh pri zasebnih projektih, po večini na žalost dogajajo na črno. Tudi tisti, ki se izvedejo uradno, so lahko za investitorja problematični – objekti morajo namreč po posegih v nosilno konstrukcijo izpolnjevati zahteve trenutnih gradbenih standardov. To pa je pri starejših objektih pogosto vprašljivo, sploh za primer potresa.

Že razširitev vratne odprtine v nosilni steni, ki jo razširite z 80 cm na 90 cm, lahko tako za seboj potegne še celotno protipotresno sanacijo zgradbe. Enako velja za posege v odprtine oken. Tudi odstranitev parapeta pod oknom v nosilni steni pomeni spremembo obnašanja objekta pri potresu.

Pri spomeniško varovanih objektih so zahteve sicer nekoliko nižje, predvsem jih ne smemo poslabševati. Vendar je treba vsak poseg v objekt dokazati z računi.

Namesto tuš kadi bi vgradili tuš s ploščicami in kanaleto.

Obnova doma: Najpogostejše pasti

Primer kanalete. Foto: Freeimages.com

Zamenjava kadi s tušem in kanaleto je lahko enostaven poseg, če debelina tlakov v kopalnici to omogoča. To pomeni, da so tlaki dovolj debeli, da lahko kanaleto vgradite brez poglabljanja v nosilno konstrukcijo.

Pri starejših objektih, ki že imajo vgrajene betonske medetažne plošče, je v kopalnicah pogosto čez ploščo položen še dodatni sloj betona, ki ni nosilen, zato je tak poseg lažji.

Pri lesenih objektih pa imamo na stropnikih še dvojni sloj desk in prod, ki načeloma omogočajo lokalno odstranjevanje. Pri lesenih stropih morate paziti na dosledno izvedbo hidroizolacije v kopalnici, da konstrukcija ne bo zamakala, saj lahko posledično zgnije.

Enako se lahko zgodi ležiščem lesenih stropnikov na zunanjih stenah, če ob prenovi fasade z zunanje strani prekrijete majhne perforirane zračnike, ki tečejo vzdolž linije stropa in skrbijo za zračenje (sušenje) glav stropnikov v ležiščih.


Obnova doma ni ravno mačji kašelj. Zato je vsako strokovno mnenje odgovornega arhitekta, statika ali strojnika cenejše od sanacije poškodb, ki lahko nastanejo z nestrokovnimi posegi na lastno pest.


Vgradili bi strešna okna.

Obnova doma ponavadi vsebuje tudi strešna okna. Vgradnja strešnih oken med špirovce strehe načeloma ni problematična. Če ne prekinjate špirovcev, seveda.

Za izvedbo frčad je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, zato se pogosto izdelajo na črno, celo brez projekta, ko tesarji in krovci konstrukcijo naredijo po svoje. Na žalost je pri tem pogosta logika, da se bo detajl, ki se je obnesel na dvajsetih objektih, tudi na enaindvajsetem. Zaradi tega lahko nastanejo resne težave.

Obnova doma: Najpogostejše pasti

Tudi montaža strešnih oken ima svoja pravila. Foto: Freeimages.com

Posegi v nosilne stene in temelje?

Težko je na splošno govoriti o tem, kdaj se sme in kdaj ne sme posegati v nosilno konstrukcijo. Vsak tak primer je treba ocenjevati posebej. Če bo nekdo na lastno pest in s pravilno tehniko izvedel vratno odprtino v 10 metrov dolgi polni nosilni steni, je verjetnost za težave majhna. Po drugi strani pa, če bo nekdo odstranil ključni nosilni steber, se bo skoraj zagotovo (vsaj del) objekta porušil.

Večje napake hitreje povzročijo težave, saj pride do posedanj in razpok (v najslabšem primeru pa se konstrukcija poruši). Povrnitev v prvotno stanje je težka, včasih celo nemogoča.

Posledice »manjših« napak se lahko pokažejo šele s časom, saj se lahko zaradi lezenja konstrukcije poškodbe razvijejo postopoma. Nekatere napake pa bi se pokazale šele, ko bi objekt stresel prvi močnejši potres. Takrat bi se lahko izkazale tudi kot usodne.

 

Obnova doma: Najpogostejše pasti

Previdno pri temeljih! Foto: Wolfgroup

Za napake pri prenovi doma in nastalo škodo odgovarjate

Na koncu je treba dodati še, da ste kot etažni lastnik, ki prenavlja stanovanje, odgovorni za škodo, ki bi kot posledica posegov nastala v drugem stanovanju ali na skupni etažni lastnini.

Če imate sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo tretjim osebam bo nastalo škodo do limita kritja poravnala zavarovalnica. Prizadeti sosed mora vložiti odškodninski zahtevek za povračilo škode na zavarovalnico povzročitelja. Tega zavarovalnica pozove, da pojasni okoliščine, in če je zahtevek utemeljen, zavarovalnica izplača škodo.

Če pa zavarovanja odgovornosti nimate, lahko oškodovanec uveljavlja odškodnino zoper povzročitelja po sodni poti. Stroške boste morali v tem primeru v celoti kriti sami.

Pri vsakem tovrstnem opravilu imejte zraven orodja še pločevinko WD-40 ! 😉

Ja, prav ste prebrali. WD-40 večnamenski izdelek je tako univerzalen, da ga lahko uporabite skoraj povsod!
Obnova doma: Najpogostejše pasti

 

In, če vas je WD-40 že prepričal, vas bo WD-40 Specialist! Linija izdelkov WD-40 Specialist je vrhunska rešitev za zahtevne potrebe strokovnjakov iz področja obrtništva in industrije. Preberite si več o naših produktih na WWW.WD40.SI


 

Za vsa bolj specifična vprašanja in nasvete pri gradnji se lahko obrnete na WOLF GROUP d.o.o.
Vse potrebne materiale za gradnjo lahko kupite v trgovinah BAUHAUS in MERKUR.